sobota, 23 sierpnia 2014

Młodzi - kierunek praca

"Młodzi - kierunek praca" to nazwa projektu realizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Do kogo jest skierowany i jakie ma zalety przedstawiam poniżej.

źródło: iph.torun.pl
Skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26 lat w momencie przystąpienia do projektu. Dodatkowymi kryteriami które spełnić musi kandydat są:
- zamieszkanie na terenie Torunia
- nie posiadanie zatrudnienia (w tym zarejestrowani jako bezrobotni)
- należność to tak zwanej kategorii NEET (Not in Education, Employment or Training - nie uczący się, nie pracujący ani nie uczestniczący w szkoleniach)

3 etapy

Projekt podzielony jest na 3 etapy. 
Pierwszym z nich są warsztaty aktywizujące - planowane są na wrzesień 2014 roku.
Drugi z etapów to szkolenia specjalistyczne - odbywać się będą od października do grudnia 2014. Jako uczestnik wybieramy jedną ze specjalności:
  1. Spawanie metodą MAG
  2. Grafik komputerowy
  3. Operator obrabiarek CNC + obsługa programu CAD
  4. Przedstawiciel handlowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej, telemarketer, sprzedawca na telefon, agent sprzedaży bezpośredniej, obsługa programów do fakturowania
Ostatni z etapów to staż z możliwością późniejszego zatrudnienia - staż będzie trwał 4 miesiące w okresie między styczniem a majem 2015 roku.

Zachęta!

Uczestnikom szkolenia przyznane zostaną stypendia i zwrot różnych kosztów związanych z uczestnictwem.
  1. Stypendium szkoleniowe to 5,13zł za każdą godzinę. 
  2. Stypendium stażowe to 1307,90zł za każdy miesiąc. 
Stypendia są objęte zwolnieniem podatkowym dlatego jest to czysty pieniądz który otrzymują uczestnicy stażów. Warunki te są na pewno lepszą ofertą niż darmowe praktyki realizowane w trakcie nauczania.

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny trwa od 11 sierpnia do 5 września. Dokumenty przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy - to ten przy ulicy Mazowieckiej (obok II Urzędu Skarbowego).

Żeby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Jedynym problemem może być wypełnienie rubryki "Danych dodatkowych". 
W formularzu znajdują się trzy główne kategorie osób:


Bezrobotny - to osoba która nie jest zatrudniona, nie uczy się i nie studiuje oraz jest zarejestrowana w odpowiednim urzędzie pracy;
Nieaktywny zawodowo - osoba która nie jest zatrudniona i jednocześnie nie zalicza się do grupy bezrobotnych - przykładem są tutaj osoby uczące się lub studiujące;
Zatrudniony - jest to osoba wykonująca pracę a także osoby posiadające działalność gospodarczą lub rolną.

W przypadku zgłoszenia do projektu powinniśmy być, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, osobą bezrobotną:


Wypełniony formularz dostarczamy do Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a

Kontakt:
Lider Projektu: 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, 
tel. 56-658 62 90, fax. 56-658 62 99
e-mail: biuro@iph.torun.pl, www.iph.torun.pl

Partner Projektu: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49 A, 87-100 Toruń
tel. 56-658 02 02, fax. 56-658 02 01
e-mail: toto@praca.gov.pl, www.pup.torun.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1.